Få følgende freebies:

  • Bogen: "Overophedning af klimaet, sindet og kroppen"
  • Lær at elske dig selv - ubetinget! (3 videoer)
  • Start hver dag - empowered! (3 videoer)
  • Psykospirituel udvikling (3 videoer)

Ekstra bonus:

Få denne e-bog (PDF på 60 sider): "Bevidsthedsteknologisk løsning på udfordringen i 2020'erne: Overophedning af klimaet, sindet og kroppen" (0 kr.). 

Den vestlige civilisations ismer, der langt hen ad vejen er blevet til verdenskultur, har ført til en makro-, mellem- og mikrokosmisk krise, som kun kan løses, hvis den gængse videnskab/teknologi kombineres med en bevidsthedsmæssig udvikling.

Modtag 3 videoer om: "Lær at elske dig selv - ubetinget!" (0 kr.) Første video handler om det første vigtige skridt, du kan tage. Anden video om, hvad du yderligere kan gøre (omtaler Purgatorie forløbet) og i tredie video får du modellen for, hvad der skal til for at gå hele vejen, nå i mål!

"Start hver dag - empowered!" består af 3 videoer (0 kr.). I første video fortælles om tilgangen i videoerne 2 og 3. I video 2 vises, hvordan du kan empowered din krops indre organer via selvhealing. I video 3 hjælpes du til at forøge din empower med fysiske øvelser, brug af en bekræftelse og ved brug af lyd. Det samlede forløb tage ca. 1/2 time. 

"Psykospirituel udvikling" består af 3 videoer (0 kr.). Første video: Nutara fortæller sine 45 års erfaringer med at arbejde med psykoterapi og spiritualitet. Anden video: Det koncept, som Nutara nåede frem til i forrige video og nu arbejder efter, sammenlignes med C.G.Jungs Dybdepsykologi. Tredje video: Nutaras Purgatorie forløb introduceres. 

På Nutara's website www.ny-tid.dk ligger 30 videoer om spirituelle emner/spirituelle inspiratorer på ca. 6-10 min., som du kan se, når det passer dig. Koster ikke noget. Herudover er der også artikler m.v., som du kan læse.

Få adgang til disse freebies ved at klikke på dette link til Nutara's hjemmeside: